Etusivu
Hallitus
Säännöt
Tiedotteet
Vuosikokoukset
Kuvagalleria

 

Teollisuusvakuutuksen Seniorit -yhdistyksen säännöt

 1. Yhdistyksen nimi on Teollisuusvakuutuksen Seniorit - Industriförsäkrings Seniorer, sen kotipaikka on Helsinki ja sen viralliset kielet ovat suomi ja ruotsi.
   
 2. Yhdistyksen tarkoituksena on toimia jäsentensä parhaaksi mm. tarjoamalla jäsenille tilaisuuksia tavata toisiaan ja järjestämällä jäsenille harrastus- ja virkistystoimintaa.
   
 3. Yhdistykseen voi kuulua jokainen, joka saa If Teollisuusvakuutus Oy:n tai sen edeltäjäyhtiöiden, taikka niihin fuusioituneiden yhtiöiden kanssa vallinneeseen työsuhteeseen perustuvaa vanhuus-, työkyvyttömyys- tai työttömyyseläkettä. Jäsenmaksua ei peritä.
   
 4. Yhdistyksen vuosikokous pidetään huhtikuun loppuun mennessä. Kutsu vuosikokoukseen on lähetettävä kirjallisesti tai sähköpostitse viimeistään 7 päivää ennen kokousta. Vuosikokouksessa vahvistetaan tilinpäätös, päätetään vastuuvapaudesta sekä valitaan yhdistykselle hallitus, toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja.
   
 5. Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut viisi jäsentä. Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, sihteerin ja varainhoitajan sekä keskuudestaan tai ulkopuolelta muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään kolme jäsentä on paikalla.
   
 6. Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja yksin tai kaksi hallituksen jäsentä yhdessä.
   
 7. Yhdistyksen tilikausi on yksi kalenterivuosi.
   
 8. Yhdistyksen kirjanpidon tarkastaa vuosikokouksen vuodeksi kerrallaan valitsema toiminnantarkastaja, jolle valitaan myös varatoiminnantarkastaja.
   
 9. Muutoin noudatetaan voimassa olevia yhdistyslain säännöksiä.

Sääntömuutokset hyväksytty yhdistyksen vuosikokouksessa maaliskuun 8. päivänä 2012.