Teollisuusvakuutuksen Seniorit 20 vuotta

Eläkeläisyhdistyksen syntyvaiheet
Yhdistyksemme Teollisuusvakuutuksen Seniorit – Industriförsäkrings Seniorer sai alkunsa Keskinäinen yhtiö Teollisuusvakuutuksen (jatkossa Teollisuusvakuutus riippumatta yhtiömuodosta) ja Suomen Merivakuutus Oy:n (jatkossa Suomen Meri) sosiaalisesti aktiivisten ja oma-aloitteisten eläkeläisten epävirallisista kokoontumisista. Suomen Meri oli tullut vuonna 1987 Teollisuusvakuutuksen etupiiriin ja muuttanut Eteläesplanadilta Teollisuusvakuutuksen tiloihin Lauttasaareen. Suomen Meren edustaja ns. huvijaostossa oli Anita Alm, joka kertomansa mukaan alkuvuosina tapaili kolmea tai neljää tevalaista eläkeläistä. Epäviralliset kokoontumiset tapahtuivat lounaan merkeissä eri ravintoloissa, jolloin myös keskusteltiin tulevaisuuden suunnitelmista. Näitä kokoontumisia oli kolmen vuoden ajan aina vuoteen 1990 saakka, jolloin oltiin valmiita ottamaan ratkaiseva askel oman yhdistyksen perustamiseksi. Jäseniksi tulisivat Teollisuusvakuutuksesta ja Suomen Merestä eläkkeelle jäävät. Perustava kokous päätettiin pitää 20. päivänä marraskuuta 1990 kello 13.00 Teollisuusvakuutuksen tiloissa Lauttasaaressa.
Perustava kokous
Kokouksessa 20. marraskuuta yhdistyksen nimeksi vahvistettiin Teollisuusvakuutuskonsernin Eläkeläiset – Industriförsäkringkoncernens Pensionärer. Perustavaan kokoukseen osallistui 22 eläkeläistä, joista useat olivat myös hallituksen jäseninä seuraavina vuosina. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Curt Granholm ja sihteeriksi Marjatta Kehä, pöytäkirjantarkastajiksi Carin Ekblad ja Håkan Simberg. Kokous hyväksyi yhdistyksen säännöt, ja päätettiin, että sitä ei rekisteröidä. Yhdistyksen viralliset kielet olivat suomi ja ruotsi. Jäseniksi halutessaan tulivat automaattisesti kaikki, jotka nauttivat Teollisuusvakuutuskonsernissa ansaittua eläkettä. Jäsenmaksua ei kerätty. Väliaikaiseen hallitukseen valittiin seuraavat henkilöt: Puheenjohtaja Curt Granholm, varapuheenjohtaja Jorma Mäkelä, sihteeri Marjatta Kehä, varainhoitaja Gunnel Helenius ja jäsen Anita Alm. Håkan Simberg valittiin tilintarkastajaksi ja Erik Åström varatilintarkastajaksi. Teollisuusvakuutus lupasi 5.000 markan avustuksen jo päättymässä olevalle vuodelle.
Toiminta käynnistyy
Yksi tärkeimmistä tehtävistä alussa oli turvata yhdistyksen talous. Sen vuoksi seuraavana vuonna hallituksen esityslistalla ensimmäisenä kohtana oli avustushakemuksen laatiminen Teollisuusvakuutukselle. Samaan aikaan käynnistyi varsinainen toimintakin. Suunniteltiin ensimmäistä retkeä, joka vei osallistujat Bromarviin Padvan kalasavustamoon. Retkistä tulikin olennainen osa monipuolistuvaa ohjelmatarjontaa. Leijonan osan hallituksen työstä vei silloin, kuten nykyäänkin, matkojen suunnittelu ja järjestäminen. Vuosikokouksessa 2010 suoritettu kiertokysely osoitti, että yhden päivän matka kotimaassa oli eniten arvostettu aktiviteetti. Taulukko eri ohjelmavaihtoehtojen saamasta suosiosta on luettavissa yhdistyksen www-sivuilta.

Jäsenten lukumäärä hallituksen kokouspöytäkirjan 22.4.1992 mukaan oli 203 henkilöä.

Tevarin rooli tiedotuslehtenä
Teollisuusvakuutuskonsernin Eläkeläiset – Industriförsäkringkoncernens Pensionärer sai käyttää tiedotteisiinsa Teollisuusvakuutuksen henkilökuntalehteä Tevaria. Tevari oli suosittu lehti, ja se lähetettiin myös eläkeläisille. Näin yhteydenpito eläkeläisten ja henkilökunnan välillä tuli hoidetuksi luontevasti. Tevarin ilmestyminen loppui syksyllä 1998.
Muutoksia emoyhtiön omistussuhteissa
1990-luvun alussa tapahtui yhtä ja toista suuressa maailmassa kuten myös vakuutusalalla kotikentällä. Vakuutusosakeyhtiö Sampo fuusioitiin Keskinäinen yhtiö Teollisuusvakuutuksen kanssa 31.12.1993. Keskinäisyys vaihtui osakeyhtiömuodoksi, ja toiminta jatkui nimellä Teollisuusvakuutus Oy. Eläkeläisyhdistyksellä oli täten myös nimenvaihto edessä. Uudeksi nimeksi tuli Teollisuusvakuutuksen Eläkeläiset – Industriförsäkrings Pensionärer.
Eläkeläispäivä
Teollisuusvakuutus oli jo pitkään ennen eläkeläisyhdistyksen perustamista hyväntahtoisesti muistanut eläkeläisiään. Heille oli järjestetty vuosittain tilaisuus, jossa ohjelman lisäksi tarjottiin lounas. Kun yhdistys oli nyt osallisena järjestelyissä, eläkeläispäivä sai entistä enemmän huomiota osakseen. Yhdistyksen pöytäkirjoihin tehtiin merkintöjä eläkeläispäivistä, ja Tevarissa oli tarkempia selostuksia tilaisuuksista.

Pöytäkirjamerkinnän mukaan 21. helmikuuta 1994 päivätyllä kutsulla Teollisuusvakuutus kutsui kaikki eläkeläiset eläkeläispäivään yhtiön tiloihin. Eläkeläisyhdistys käytti tilaisuutta hyväkseen ja järjesti vuosikokouksensa samaan aikaan. Vuosikokous voitiin pitää auditoriossa, jossa Teollisuusvakuutuksen toimitusjohtaja piti esityksen yhtiön ajankohtaisista asioista. Eläkeläispäivien järjestäminen jatkui vielä monia vuosia, ja niitä pidettiin arvossa. Osallistujat saivat nauttia hyvän lounaan ja kahvit. Vuosien mittaan tarjolla oli myös korkealaatuista ohjelmaa, jossa tunnetut taiteilijat esiintyivät. Mainittakoon tässä Lasse von Hertzen, viihdeduo ”Sås och Kopp” ja Christopher Romberg, television Tenavatähti-kilpailun voittaja vuonna 1991. Eläkeläisten tapahtumaan voivat osallistua myös vielä töissä olevat tevalaiset, lähinnä päivän viimeisen ohjelmanumeron eli kahvitarjoilun merkeissä. Asiaan kuului luonnollisesti myös yhdistyksen edustajan kiitospuhe vieraanvaraisuudesta ja tarjoilusta.

Tevarissa julkaistiin referaatti eläkeläispäivän tilaisuudesta 3.3.1995. Otsikko kuului ”Ajankohtaiskatsaus sai arvosanan 10+”. Monen osallistujan mielestä toimitusjohtajan katsaus oli mielenkiintoisinta, mitä tilaisuus tarjosi. Tämä päti vielä monta vuotta eteenkinpäin.

Ensimmäinen ulkomaanmatka
Vuonna 1995 yhdistys oli saanut niin paljon tuulta siipiensä alle, että järjestettiin ensimmäinen ulkomaanmatka kohteena Tallinna. Kiinnostusta matkaa kohtaan riitti, ja se toteutui 12.9.1995 klo 10.00-20.00 M/S Alandialla.

Vuonna 1994 nousi esille kysymys yhteistyöstä Sampon henkilöstökerhon kanssa tarkoituksena mahdollisesti koordinoida ja tehdä yhteistyötä matkojen järjestämistä koskevissa asioissa. Asiakirjoista ei kuitenkaan löydy merkintöjä toteutuneesta yhteistyöstä.

Homi eläkkeelle ja myöhempiä huomionosoituksia
Teollisuusvakuutuksen toimitusjohtaja Carl-Olaf Homén jäi eläkkeelle 31.3.1996. Hallitus luovutti hänelle yhdistyksen puolesta läksiäislahjana valokuva-albumin ja lausui hänet tervetulleeksi eläkeläisten joukkoon. Eläkeläisenä hän onkin sitten noussut kiittämään eri tilaisuuksien järjestäjiä ja lopettanut kuulijoiden odottaman puheen hauskoilla jutuilla ja vitseillä. Hänen 60-vuotispäiväkseen yhdistys toimeenpani rahankeräyksen, jonka tuotto päivänsankarin toivomuksesta lahjoitettiin vapaaehtoisen nuorisourheilutyön hyväksi. Häntä muistettiin myös 70-vuotispäivänä vastaavalla tavalla.
Muutoksia emoyhtiössä ja uusi nimenmuutos
Eläkeläispäivät erinomaisen hienoine ohjelmineen, joista Teollisuusvakuutus vastasi, jatkuivat vielä vuosia. 2000-luvun alussa eläkeläisiä tuottaneen yhtiön nimi oli muutettu useaan kertaan ollen lopulta 30.9.2002 If Vahinkovakuutusyhtiö Oy. Vuosikokous 17.5.2002 hyväksyi yhdistyksen nimeksi Teollisuusvakuutuksen Seniorit – Industriförsäkrings Seniorer. Muutosta perusteltiin sillä, että nimi olisi riippumaton nk. emoyhtiön nimen tai omistussuhteiden muutoksista. Päätös oli oikea nimen pysyvyyden kannalta. Samassa kokouksessa päätettiin myös, että jäseneksi ei tulla automaattisesti, vaan eläkkeelle jäävän on itse ilmoittauduttava ja anottava jäsenyyttä. Vuosituhannen vaihteessa yhdistyksen jäsenille jaettiin Ifin logolla varustetut taskukalenterit. Muutaman vuoden jälkeen käytännöstä luovuttiin.
Uusia vuosikokousjärjestelyjä
Vuonna 2007 vuosikokousjärjestelyjä muutettiin jonkin verran. Lauttasaaren toimitalon auditorio ei ollut enää käytettävissä, ja kokous pidettiin Ifin ruokasalissa Lauttasaaressa, jossa tarjottiin kokouksen jälkeen hyvä lounas kuten ennenkin. Muutostahti tiheni, eikä kokouksen ulkoisia puitteita voitu enää pitää itsestään selvinä. Vuonna 2008 kokous pidettiin Ifin ruokasalissa Niittykummussa, mutta ilmaista lounasta ei saatu. Seuraavana vuonna vuosikokous oli Töölössä ravintola Sandelsissa, jossa jäsenet joutuivat maksamaan lounaastaan osan yhdistyksen kustantaessa loput. Juhlavuoden eli 20. vuosikokous pidettiin Hotelli Arthurissa, jossa jäsenet olivat jo tottuneet maksamaan lounaasta.
Katsaus menneeseen
Yhdistys vietti loistoaikaa runsaat kymmenen vuotta 1990-luvun alussa vallinneiden ulkoisten olosuhteiden ja järjestelyjen turvin. Ajan mittaan vakuutusmarkkinoilla tapahtui suuria rakennemuutoksia. Fuusiot, yhtiöittämiset, kvartaalitilinpäätökset, meklareiden tuleminen Suomen markkinoille ym. tekijät vaikuttivat siihen, että eläkeläisyhdistys ei enää niin vahvasti nivoutunut yrityskuvaan. Yhdistys jäsenineen tuli vähitellen sivulliseksi verrattuna aikaan, jolloin meillä oli fyysisestikin lähikontakteja. Ei pidä kuitenkaan unohtaa, että taloudellinen tuki, jota emoyhtiö on alusta alkaen maksanut, on keskeytymättä tullut yhdistyksen tilille. Heti vuosituhannen vaihteen jälkeen tuki hieman pieneni, mutta alhaisempi taso oli onneksi tilapäistä. Yhdistyksellä on syytä olla kiitollinen avustuksista. Yhdistys toivoo emoyhtiön osoittavan hyvää tahtoa ja tukevan sitä vastaisuudessakin. Jäsenet ovat voineet nähdä tuen merkityksen: Yhdistys on voinut tarjota jäsenilleen matkoja ja muita tilaisuuksia käypää hintaa halvemmalla. Mainittakoon vielä, että kaikki työ yhdistyksessä tehdään vapaaehtoisuuden pohjalta ilman korvausta.
Muutokset luovat mahdollisuuksia
Teollisuusvakuutuksen Seniorit eivät ole seisseet tumput suorina kehityksen edessä. Uudet asiat tuovat mukanaan aina uusia mahdollisuuksia. Vuonna 1998 Teollisuusvakuutus lopetti yhdistyksenkin käyttämän tiedotuslehden Tevarin julkaisemisen. Yhtiössä oli otettu henkilökunnan käyttöön intranet ja sähköposti. Samanaikaisesti internet yleistyi myös kotikäytössä. Kommunikointia voitiin harrastaa kokonaan uusissa ympäristöissä uusin välinein. Hallitusasiat voitiin nyt yksinkertaisesti ja kätevästi käsitellä sähköpostitse, minkä ansiosta kokouksia voitiin pitää harvemmin. Teollisuusvakuutus panosti tunnetusti informaatioteknologiaan ja henkilökuntansa koulutukseen. Teollisuusvakuutuksen Senioreihin alkoi tulla sukupolvea, joka hallitsi tietokoneet ja internetin. Tarkkailuajanjakson loppupuolella puheenjohtaja Alf Skogster tulkitsi hyvin ajan merkkejä ja otti hallituksen keskusteltavaksi ja päätettäväksi yhdistyksen omien kotisivujen luomisen. Sivujen tekijäksi pyydettiin Aino Ilkkalaa, joka lupautui tehtävään. Seurauksena oli, että hänet valittiin myös hallitukseen ja nimitettiin yhdistyksen ensimmäiseksi webmasteriksi ja internetvastaavaksi. Hän onkin ansiokkaasti luonut ja ylläpitänyt Teollisuusvakuutuksen Senioreiden kotisivuja.

4.10.2010

Max Kallström

Hallitukset kautta aikain Tapahtumat 1990-1999 Tapahtumat 2000-2010